Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości w 2018 roku

Książki są skierowane do osób, które ukończyły aplikację adwokacką lub radcowską i mają na celu kompleksowe przygotowanie do końcowego egzaminu adwokackiego oraz radcowskiego. Odbiorcami książki mogą być jednak także aplikanci adwokaccy, radcowscy oraz sądowi, a także studenci prawa chcący pogłębiać zagadnienia z zakresu prawa procesowego oraz prawa gospodarczego. Opracowania zostały podzielone na 4 części: karną, cywilną, gospodarczą i administracyjną, co, rzecz jasna, odpowiada poszczególnym częściom egzaminów końcowych.
Wykładnia umów standardowe klauzule umowne

Radosław Strugała, Wojciech Dubis, Joanna Kuźmicka Sulikowska, Piotr Rodziewicz, R
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788325599058
Publikacja zawiera omówienie 39 klauzul występujących w umowach gospodarczych, w tym m.in. klauzuli arbitrażowej, klauzul dotyczących zaliczki i zadatku, kary umownej, klauzuli dotyczącej umownego prawa odstąpienia i odstępnego, klauzuli ...

Cena w prawoo.pl:
153.17 zł
189 zł


Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2018 Tom 1 Akta cywilne i karne

Jaworski Stefan, Ablewicz Joanna, Sadurski Tomasz, Aplikacje prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 8/2017 | Isbn 9788325597764
W 2017 r. zostały przeprowadzone po raz ósmy egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości kończące aplikację. W ciągu czterech dni egzaminowani aplikanci musieli sporządzić apelacje, opinie, umowy lub skargi z zakresu prawa karnego, ...

Cena w prawoo.pl:
135.06 zł
169 zł


Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2018 Tom 2 Akta gospodarcze i administracyjne

Daniel Kupryjańczyk, Michał Rojewski, Ksenia Rzepka, Ewa Stawicka, Grzegorz Witczak
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 8/2017 | Isbn 9788325597788
W 2017 r. zostały przeprowadzone po raz ósmy egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości kończące aplikację. W ciągu czterech dni egzaminowani aplikanci musieli sporządzić apelacje, pozwy, umowy lub skargi z zakresu prawa karnego, c ...

Cena w prawoo.pl:
134.30 zł
169 zł


Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2018 Tom 4 Wzory pism z komentarzami Etyka zawodowa

Grzegorz Dąbrowski, Magda Matuszewska, Bożena Morawska, Katarzyna Prusak Górniak,
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 8/2017 | Isbn 9788325597825
W publikacji zamieszczono wzory pism procesowych zawierające przykładowe zarzuty i wnioski oraz przykłady umów i komparycji, wraz z omówieniem, praktycznymi wskazówkami i wybranym orzecznictwem. Uniwersalny charakter książki powoduje, ż ...

Cena w prawoo.pl:
105.79 zł
129 zł


Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2018 Tom 3 Kazusy

Gorzelnik Kamil, Aplikacje prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 5/2017 | Isbn 9788325587338
Kazusy do egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2018 roku obejmują 90 kazusów do egzaminu adwokackiego i radcowskiego, a w nich:- w zakresie prawa cywilnego kazusy dotyczące apelacji, pozwu lub wniosku;- w zakresie prawa karnego ka ...

Cena w prawoo.pl:
81.64 zł
99 zł


Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2017 Tom 3 Kazusy

Gorzelnik Kamil
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 4/2016 | Isbn 9788325587338
Kazusy do egzaminu adwokackiego i radcowskiego obejmują 90 kazusów do egzaminu adwokackiego i radcowskiego, a w nich:- w zakresie prawa cywilnego kazusy dotyczące apelacji, pozwu lub wniosku;- w zakresie prawa karnego kazusy (z uwzg ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2017 Tom 4 wzory pism

Matuszewska Magda, Morawska Bożena, Gorzelnik Kamil
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 7/2016 | Isbn 9788325587048
Wzory pism z komentarzami oraz zagadnienia związane z etyką zawodową, w a nich:- wzory pism z zakresu prawa karnego (m.in. wzory aktu oskarżenia oskarżyciela posiłkowego, aktu oskarżenia w postępowaniu prywatnoskargowym, wzory apela ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2017 Tom 1-4

Stefan Jaworski, Joanna Ablewicz, Tomasz Sadurski, Daniel Kupryjańczyk, Michał Roje
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325577766
W zestawie taniej!!!! Książki składają się z 4 tomów odpowiadających poszczególnym częściom – dniom - egzaminu radcowskiego i adwokackiego: części cywilnej i karnej, gospodarczej, administracyjnej i etycznej. Egzam ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2017 Tom 1 Akta cywilne i karne

Stefan Jaworski, Joanna Ablewicz, Tomasz Sadurski, Daniel Kupryjańczyk, Michał Roje
Wydawnictwo: C.H. Beck
Wydanie 7/2016 | Isbn 9788325587291
Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikac ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości Akta cywilne i karne

Stefan Jaworski, Joanna Ablewicz, Tomasz Sadurski, Daniel Kupryjańczyk, Michał Roje
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 6/2015 | Isbn 9788325577766
Tom 1 na egzamin 2016 obejmuje kazusy egzaminacyjne z lat 2010-2015 wraz z propozycjami odpowiedzi. Kompletne akta karne (wypadek drogowy, bójka, narkotyki, rozbój) wraz z wyrokami i uzasadnieniami w celu sporządzenia apelacj ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł