Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu Komentarz

Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu Komentarz


Etyka zawodu adwokata Regulamin wykonywania zawodu adwokata

Wojciech Bergier, Jakub Jacyna
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381284684
Etyka zawodu adwokata. Regulamin wykonywania zawodu adwokata. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory i kazusy to publikacja, która w niezwykle ciekawy i przystę ...

Cena w prawoo.pl:
127.59 zł
159 zł

Bestseller

Etyka adwokacka na egzamin

Małgorzata Król
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381284165
Książka z etyki adwokackiej, która pomoże zdać egzamin zawodowy z etyki adwokackiej. Wszystko czego potrzebujesz, aby zdać egzamin z etyki. Możesz zabrać ze ...

Cena w prawoo.pl:
112.10 zł
139 zł

Bestseller

Etyka adwokacka i radcowska Komentarz, akta i kazusy

Król Małgorzata, Aplikacje prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381281096
Drugie wydanie opracowania komentarzowego zawiera nowe spojrzenie na kwestie etyczne zawodu adwokata i radcy prawnego. Są to zawody zaufania publicznego, podlegają ...

Cena w prawoo.pl:
117.65 zł
149 zł

Bestseller

Etyka prawnicza Stanowiska i perspektywy Izdebski

Izdebski Hubert, Skuczyński Paweł
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788327801715
Na książkę składa się kilkanaście opracowań, rozdzielonych pomiędzy trzy części. Są one poświęcone po kolei: relacjom pomiędzy etyką prawniczą a filo ...

Cena w prawoo.pl:
36.44 zł
49 zł


Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny

Giezek Jacek, Kardas Piotr
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326493065
Publikacja stanowi nowatorskie na polskim rynku wydawniczym opracowanie dotyczące podstawowych kwestii łączących się z etyką zawodową oraz tajemnicą adwokack ...

Cena w prawoo.pl:
58.75 zł
79 zł


Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata

Borkowski Grzegorz, Kukuryk Krzysztof, Pilipiec Sławomir
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788380928909
Książka omawia etykę i zasady wykonywania zawodu nie tylko adwokatów, lecz także radców prawnych pod kątem egzaminu zawodowego. Publikacja zawiera opisy ponad ...

Cena w prawoo.pl:
67.38 zł
89 zł

Bestseller

Odpowiedzialność dyscyplinarna etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych Orzecznictwo

Marchwicki Wojciech
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788325577261
Część I zawiera uaktualniony i rozszerzony wybór orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów administracyjnych. W ...

Cena w prawoo.pl:
100.23 zł
129 zł

Bestseller

Etyka radcowska na egzamin komentarz orzecznictwo i kazusy

Małgorzata Król
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788325587000
Komentarz do poszczególnych postanowień kodeksu etyki radcowskiej ilustrowany jest 160 kazusami i podobną liczbą orzeczeń dyscyplinarnych ze zbioru publikowaneg ...

Cena w prawoo.pl:
109.78 zł
139 zł

Bestseller

Kodeks Etyki Radcy Prawnego Komentarz

Włodzimierz Chróścik, Gerard Dźwigała, Leszek Korczak, Tomasz Scheffler, Jarosł
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788325589356
Komentarz do Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowi wyczerpujące omówienie etycznych aspektów zawodu radcy prawnego. Komentarz, oprócz części komentarzowej zawie ...

Cena w prawoo.pl:
192.13 zł
249 zł

Bestseller

Etyka adwokacka Wybór orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury

Korczyńska Katarzyna, Baszuk Radosław
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788325582012
Jesteś aplikantem adwokackim lub ukończyłeś aplikację i przygotowujesz się do końcowego egzaminu prawniczego?\r\n Oto publikacja, którą musisz mieć każ ...

Cena w prawoo.pl:
71.04 zł
89 zł

Bestseller