Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu Komentarz

Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu Komentarz


Etyka radcowska na egzamin komentarz orzecznictwo i kazusy

Małgorzata Król, Aplikacje prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2018 | Isbn 9788381580717
Etyka radcowska na egzamin. Jedyna taka pozycja na rynku! Książka, która pomoże zdać egzamin zawodowy z etyki radcowskiej. Wszystko czego potrzebujesz, aby zdać egzamin z etyki. Możesz zabrać ze sobą na egzamin! Książka zawiera: ...

Cena w prawoo.pl:
118.98 zł
139 zł


Etyka adwokacka na egzamin

Małgorzata Król, Aplikacje prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381580694
Jedyna taka pozycja na rynku! Książka, która pomoże zdać egzamin zawodowy z etyki adwokackiej. Wszystko czego potrzebujesz, aby zdać egzamin z etyki. Możesz zabrać ze sobą na egzamin! Książka zawiera:- tekst ustawy – Prawo o Ad ...

Cena w prawoo.pl:
118.98 zł
139 zł


Etyka zawodu adwokata Regulamin wykonywania zawodu adwokata

Wojciech Bergier, Jakub Jacyna
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381284684
Etyka zawodu adwokata. Regulamin wykonywania zawodu adwokata. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory i kazusy to publikacja, która w niezwykle ciekawy i przystępny sposób przybliża czytelnikowi problematykę działalności adwokata od mom ...

Cena w prawoo.pl:
136.10 zł
159 zł


Etyka adwokacka i radcowska Komentarz, akta i kazusy

Król Małgorzata, Aplikacje prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381281096
Drugie wydanie opracowania komentarzowego zawiera nowe spojrzenie na kwestie etyczne zawodu adwokata i radcy prawnego. Są to zawody zaufania publicznego, podlegające szczególnemu reżimowi prawnemu i deontologicznemu, co ma związek z funkcj ...

Cena w prawoo.pl:
127.54 zł
149 zł


Etyka prawnicza Stanowiska i perspektywy Izdebski

Izdebski Hubert, Skuczyński Paweł
Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Wydanie 1/2013 | Isbn 9788327801715
Na książkę składa się kilkanaście opracowań, rozdzielonych pomiędzy trzy części. Są one poświęcone po kolei: relacjom pomiędzy etyką prawniczą a filozofią i naukami społecznymi (część ta z istoty swojej może dostarczać naj ...

Cena w prawoo.pl:
37.75 zł
49 zł


Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny

Giezek Jacek, Kardas Piotr
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 1/2015 | Isbn 9788326493065
Publikacja stanowi nowatorskie na polskim rynku wydawniczym opracowanie dotyczące podstawowych kwestii łączących się z etyką zawodową oraz tajemnicą adwokacką, prezentowanych z perspektywy - zmienionych tzw. dużą nowelizacją k.p.k. r ...

Cena w prawoo.pl:
57.16 zł
79 zł


Etyka zawodu radcy prawnego i adwokata

Borkowski Grzegorz, Kukuryk Krzysztof, Pilipiec Sławomir
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Wydanie 2/2017 | Isbn 9788380928909
Książka omawia etykę i zasady wykonywania zawodu nie tylko adwokatów, lecz także radców prawnych pod kątem egzaminu zawodowego. Publikacja zawiera opisy ponad 30 przykładowych stanów faktycznych (kazusów) oraz pytania wraz z odpowiedzi ...

Cena w prawoo.pl:
67.28 zł
89 zł


Odpowiedzialność dyscyplinarna etyka zawodowa adwokatów i radców prawnych Orzecznictwo

Marchwicki Wojciech
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788325577261
Część I zawiera uaktualniony i rozszerzony wybór orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów administracyjnych. Wybór ten został co do zasady ograniczony datą transformacji ustrojowej. Jedyn ...

Cena w prawoo.pl:
96.62 zł
129 zł


Kodeks Etyki Radcy Prawnego Komentarz

Włodzimierz Chróścik, Gerard Dźwigała, Leszek Korczak, Tomasz Scheffler, Jarosł
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788325589356
Komentarz do Kodeksu Etyki Radcy Prawnego stanowi wyczerpujące omówienie etycznych aspektów zawodu radcy prawnego. Komentarz, oprócz części komentarzowej zawiera również przegląd wyselekcjonowanego orzecznictwa, zarówno Wyższego Sądu ...

Cena w prawoo.pl:
213.14 zł
249 zł

Wysyłka gratis prawo


Etyka adwokacka Wybór orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury

Korczyńska Katarzyna, Baszuk Radosław
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 2/2016 | Isbn 9788325582012
Jesteś aplikantem adwokackim lub ukończyłeś aplikację i przygotowujesz się do końcowego egzaminu prawniczego?\r\n Oto publikacja, którą musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji adwokackiej oraz aby zdać egzamin adwo ...

Cena w prawoo.pl:
69.12 zł
89 zł