Historia powszechna ustroju i prawa Maciejewski

Historia powszechna ustroju i prawa Maciejewski

 

99 zł 93.08 Zapowiedź 

Autor: Maciejewski Tadeusz, Studia Prawnicze,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325569884
Wydanie: 5/2015 Stron: 844


Inne działy: Plan kont 2019, Podatki 2019, Kadry i płace 2019, Ceny transferowe,Wysyłka

Książka w dodruku. Wysyłka od 17 października.
Podręcznik Historii powszechnej ustroju i prawa ma charakter studium porównawczego, uwzględniającego dzieje historii ustroju i prawa państw europejskich, a nawet obu Ameryk, głównie jednak Stanów Zjednoczonych. Sytuacja taka zmusiła piszącego do odejścia od schematu większości dotychczasowych opracowań, sprowadzających historię ustrojów państwowych i prawa do przedstawienia kilku wybranych historii narodowych, na rzecz dziejów porównawczych w skali prawie całej Europy, a nawet Ameryki i Azji, przez co obserwacja nabrała charakteru uniwersalnego. Ujęcie takie wymusiło konieczność opracowania historii ustroju i prawa wielu państw, o których dotychczasowe podręczniki w ogóle nie wspominały lub tylko wzmiankowały, np. Hiszpanii, Portugalii czy państw skandynawskich. Jak się wydaje, zwrócenie uwagi na te kraje nie tylko wzbogaca stan wiedzy polskiego historyka prawa, lecz ma również charakter badawczy. Przysporzyć to może jednak niemało trudności w opanowaniu nazbyt obszernego materiału. W związku z tym przy jego selekcji kierowałem się zasadą wyboru kwestii uznawanych za najważniejsze. Nie sposób było przy tej okazji pominąć szczegółów. Pamiętać jednak należy, że ich przyswojenie nie jest celem samym w sobie. Główną uwagę należy zwrócić bowiem na dostrzeganie związków między nimi, by na tej podstawie formułować i interpretować uogólnienia, tyle że w skali całych kontynentów, nie zaś wybranych krajów. Wspomniana metoda może wywołać dyskusję i zastrzeżenia. Wytłumaczeniem przyjętego układu jest jednak podołanie wymogom Wydawnictwa C.H.Beck, które niniejsze studium zakwalifikowało do serii „Studia Prawnicze”, uwzględniającej przedstawienie pełnego systemu historii ustroju i prawa, na podstawie elementów prawno porównawczych. W związku z tym rozmiar podręcznika został znacznie rozszerzony, co pozwoliło na powiększenie pola obserwacji.