Prawo handlowe podręczniki Becka, Woltersa

Książki omawiają zagadnienia ogólne, dotyczące pojęcia prawo handlowe, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym. Przedstawiają podmioty występujące w obrocie gospodarczym, w tym spółki handlowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, instytucje not for profit. Zawierają ogólne informacje dotyczące kontraktów, ich rodzajów oraz sposób nawiązywania stosunków, a także opisy różnych (nazwanych i nienazwanych) umów handlowych, np. umowy sprzedaży konsumenckiej, umowy agencji, komisu, leasingu czy umowy factoringu


Prawo handlowe Bilewska Chłopecki

Katarzyna Bilewska, Aleksander Chłopecki, Podręczniki Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2019 | Isbn 9788381288101
Podręcznik prawniczy z prawa handlowego obejmuje regulacje prawa spółek, jak i te elementy prawa gospodarczego, które pozostają z nimi w ścisłym stosunku. W szczególności zaś obejmuje podstawowe regulacje prawa rynku kapitałowego powi ...

Cena w prawoo.pl:
47.29 zł
59 zł


Polskie prawo handlowe Ciszewski

Ciszewski Jerzy
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 4/2015 | Isbn 9788326492860
Autorami podręcznika są w większości pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego mający bogate doświadczenie praktyczne w zawodach prawniczych (notariusza, sędziego, adwokata, radcy prawnego), które starali się w ...

Cena w prawoo.pl:
53.89 zł
69 zł


Prawo spółek Pyzioł Szumański

Andrzej Szumański, Wojciech Pyzioł, Ireneusz Weiss, Studia Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381288965
Książka z prawa spółek jest adresowana nie tylko do studentów wydziałów prawa polskich uczelni jako podręcznik akademicki oraz do aplikantów sędziowskich, adwokackich, radcowskich i notarialnych jako repetytorium z tego zakresu, ale ta ...

Cena w prawoo.pl:
77.37 zł
99 zł


Prawo handlowe Kidyba

Andrzej Kidyba, Studia Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 20/2018 | Isbn 9788381287999
Książka z prawa handlowego wydawnictwa BECK składa się z trzech części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorcó ...

Cena w prawoo.pl:
77.37 zł
99 zł


Prawo handlowe dla ekonomistów Gnela

Paweł Dąbek, Bogusława Gnela, Aneta Kaźmierczyk, Jan Lic, Jolanta Loranc Borkowsk
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Wydanie 3/2019 | Isbn 9788326499616
Podręcznik zawiera całościowe omówienie problematyki prawa handlowego, tj.: zagadnienia ogólne, formy organizacyjne przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych oraz ich transformacji, zagadnienie re ...

Zapowiedź książki Prawo handlowe dla ekonomistów Gnela

Prawo handlowe spółki osobowe

Mateusz Dróżdż, Skrypty Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788325590840
Skrypt Becka z prawa handlowego przedstawia doniosłą pod względem jurydycznym i praktycznym problematykę zagadnień związanych z prawem spółek – spółek osobowych. W książce tej dokonano interpretacji postanowień przede wszystkim pr ...

Cena w prawoo.pl:
46.19 zł
59 zł


Prawo giełdowe Podręczniki Prawnicze

Konrad Zacharzewski, Podręczniki Prawnicze
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2018 | Isbn 9788381288187
Zawarte w książce o prawie giełdowym rozważania koncentrują się na cyklu czynności prowadzących do przejścia waloru giełdowego ze zbywcy na nabywcę. Szeroki kontekst poruszonych zagadnień obejmuje architekturę podmiotową oraz czynn ...

Cena w prawoo.pl:
54.99 zł
69 zł


Prawo handlowe i gospodarcze Pytania Kazusy Tablice Testy

Repetytoria Becka
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 3/2019 | Isbn 9788381580144
Dzięki książce Prawo handlowe i gospodarcze. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.Kompleksowo i praktycznie – opracowane prz ...

Cena w prawoo.pl:
49.05 zł
59 zł


Prawo zgrupowań spółek Instytucje prawa prywatnego

Adam Opalski
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788325538668
Prezentowana pozycja jest pierwszym opracowaniem monograficznym, omawiającym kompleksowo reżim zgrupowań spółek w prawie handlowym. Na wstępie poddano analizie najważniejsze instrumenty stosowane w grupach spółek w wiodących porządkac ...


Reklama Aspekty prawne

Orżewski Wojciech
Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris
Wydanie 1/2012 | Isbn 9788389363978
Przekaz reklamowy w pełni realizuje swobodę w komunikowaniu się producentów i konsumentów. Rozwój handlu, a przede wszystkim jego umiędzynarodowienie oraz rozwój technik komunikacyjnych, sprawiają, że reklama staje się wszechobecna, c ...

Cena w prawoo.pl:
46.19 zł
59 zł