Prawo prasowe Komentarz Kosmus Kuczyński

Prawo prasowe Komentarz Kosmus Kuczyński

 

269 zł 211.89 BestsellerWysyłka gratis

Autor: Bogusław Kosmus, Grzegorz Kuczyński, Anna Augustyniak, Krzysztof Gotkowicz, Krzysztof Paczoska, Łukasz Syldatk, Komentarze Becka,
Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381289115
Wydanie: 3/2018 Stron: 768


Inne działy: Prawo prasowe, Komunikacja społeczna Media Dziennikarstwo, Prawo o dostępie do informacji Prawo prasowe,
Gratis

Wysylka

Komentarz do prawa prasowego stanowi cenną pomoc dla praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych i sędziów, ale także dla dziennikarzy oraz prasoznawców. Stanowi on również nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów, w tym studentów kierunków dziennikarskich.
Komentarz Prawo prasowe szczegółowo omawia takie zagadnienia jak:
- prawa i obowiązki dziennikarzy,
- sprostowanie nieprawdziwych lub niejasnych wiadomości,
- zamieszczanie komunikatów i ogłoszeń
- organizacja działalności prasowej.

Komentarz obejmuje ponadto zagadnienia dotyczące wielu innych dyscyplin prawnych wiążących się ściśle ze stosowaniem prawa prasowego. Prawo prasowe niesie ze sobą bardzo wiele trudnych rozterek praktycznych, dlatego też nacisk został położony na jasność, konkretność oraz walor utylitarny. Publikacja ta również w sposób prosty i jasny wyjaśnia wszelkie skomplikowane zagadnienia prawnicze związane z przepisami regulujących funkcjonowanie prasy.

3 wydanie Komentarza do prawa prasowego uwzględnia i szczegółowo prezentuje omówienie wszystkich zmian, które ukazały się od ostatniego wydania, ze szczególnym uwzględnieniem
- Ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe z 27.10.2017 r., - nowelizacja wprowadza po stronie dziennikarza obowiązek poinformowania osoby udzielającej informacji o prawie do autoryzacji oraz udostępnienia jej tekstu dosłownie cytowanej wypowiedzi w celu dokonania autoryzacji. Ustawa określa dokładne terminy na dokonanie autoryzacji, liczone od momentu przekazania tekstu przewidzianego do publikacji, jak również wskazuje, że autoryzacji nie stanowi zaproponowanie przez osobę udzielającą informacji nowych pytań, przekazanie nowych informacji lub odpowiedzi ani zmiana kolejności wypowiedzi w autoryzowanym tekście materiału przewidzianego do publikacji w prasie. W przypadku niedokonania lub odmowy dokonania autoryzacji w określonych terminach, wprowadza się domniemanie autoryzacji bez zastrzeżeń. Równocześnie ustawa przewiduje, że czyn polegający na opublikowaniu wypowiedzi bez umożliwienia osobie udzielającej informacji dokonania jej autoryzacji na ustawowych zasadach, stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny.