Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej

Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej

 

136.5 zł 94.94 Bestseller

Autor: Borek Gabriela, Sztyler Jacek,
Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378042518
Wydanie: 1/2015 Stron: 160


Inne działy: Plan kont 2018, Podatki 2018, Kadry i płace 2018, Ceny transferowe,Wysyłka

Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej zdarzeń związanych z realizacją dotacji i wydatkowania środków z dofinansowania jest podstawowym wymaganiem stawianym przez Unię Europejską beneficjentom różnych dofinansowań. Jednostki wypłacające dotacje bardzo rygorystycznie sprawdzają przestrzegania prawa, zarówno unijnego, jak i krajowego. W przypadku kontroli rozliczenia dotacji nawet najdrobniejsze nieprawidłowości mogą być przyczyną konieczności zwrotu całości lub części dotacji.
W publikacji zawarto wiele praktycznych wskazówek, w tym m.in.:
- jak prawidłowo prowadzić wyodrębnioną księgowość dla projektów finansowanych dotacją (przykłady ewidencji i opis zdarzeń gospodarczych), by zagwarantować rzetelne i terminowe rozliczenie wydatków kwalifikowanych;
- jak ujmować w KPiR przychody i koszty związane z realizacją umowy o dofinansowanie;
- aspekty podatkowe (VAT, PIT, CIT);
- jak sporządzać, przechowywać i archiwizować dokumentację księgową związaną z realizacją projektów unijnych;
- jakie są zasady przeprowadzenia kontroli projektów.

Dodatkowym atutem książki Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej są wzory dokumentów (dostępne również w postaci suplementu elektronicznego w wersji edytowalnej), w tym m.in.:
- instrukcja archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu;
- propozycje załączników do planu kont obejmujących zasady organizacji rachunkowości i dokumentacji księgowej związanej z realizacją projektów unijnych, plan kont proponowany dla księgowości dotacji unijnej;
- szereg innych dokumentów pomocnych przy rozliczaniu dotacji.

Plik suplementu elektronicznego jest do pobrania przez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce).