Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość

Już na początku listopada 2018 roku w sprzedaży znajdzie się najnowsze wydanie książki Zamknięcie roku 2018 wydawnictwa Rachunkowość. Książka polecana przez księgowych, biura rachunkowe, audytowe jako podstawa do prawidłowego

Zamknięcia roku 2018

. Książka wydawnictwa

Rachunkowość

poprowadzi Ciebie krok po kroku jak prawidłowo sporządzić bilans na koniec roku. Księgarnia proponuje również książki wyd. Beck o bilansowym i podatkowym zamknięciu roku.
Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość

Zdzisław Fedak
Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość
Wydanie 24/2018 | Isbn 9788363251212
Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2018 Pana Fedaka uwzględnia najnowsze zmiany ustawy o rachunkowości. Książka Zamknięcie roku 2018 to przewodnik, zaktualizowany i wzbogacony. W książce wydawnictwa Rachunkowość szczegół ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł

Zapowiedź książki Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2017

Artur Hołda, Łukasz Chmielecki, Iwona Czauderna, Szymon Dąbek, Maja Fabrowska, Bog
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788381281485
Sprawozdanie finansowe po zmianach. Wyceny księgowe i podatkowe. Różnice księgowe i podatkowe. Koszty i przychody podatkowe. Przejście z wyniku bilansowego na podatkowy. Rozliczenie roczne VAT, CIT, PIT, PFRON, GUS. Jednolity plik kontrolny ...

Cena w prawoo.pl:
165.84 zł
199 zł


Zamknięcie roku 2017 Rachunkowość

Fedak Zdzisław
Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość
Wydanie 23/2017 | Isbn 9788363251208
Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2017 Pana Fedaka uwzględnia zmiany ustawy o rachunkowości. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2017 rok. Jednostki w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) ...

Cena w prawoo.pl:
147.65 zł
189 zł


Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

Motowilczuk Izabela
Wydawnictwo: Infor
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788365887542
Każda jednostka należąca do sektora finansów publicznych musi przeprowadzić okresową inwentaryzację wszystkich składników majątkowych. Zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwe ...

Cena w prawoo.pl:
103.52 zł
129 zł


Zamknięcie roku 2016 Rachunkowość

Fedak Zdzisław
Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość
Wydanie 1/2016 | Isbn 9788363251178
Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2016 omawia między innymi:- zmienione zasady sporządzania i udostępniania sprawozdań finansowych - sprawozdanie finansowe jednostki dużej - nowe wymogi - nowy wzór bilansu i i ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zamknięcie roku 2017 w księgach instytucji kultury

Ewa Ostapowicz
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326968587
Książka ta zawiera praktyczne wskazówki, które ułatwią Ci sporządzenie sprawozdania finansowego. Podpowiadamy także, jak długo należy przetrzymywać sprawozdanie, co zrobić z błędami z lat ubiegłych oraz w jaki sposób dyrektor ins ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zamknięcie roku 2016 obowiązki podatkowe i rachunkowe

Katarzyna Trzpioła
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326955563
Książka Zamknięcie roku 2016 kompleksowo omawia zagadnienia związane z firmowym końcem roku. To przewodnik, który krok po kroku wskaże, jak postępować z ewidencjami, księgami i dokumentami. Wszystko omówione na praktycznych przykłada ...

Cena w prawoo.pl:
75.40 zł
99 zł


Zamknięcie roku 2016 obowiązki podatkowe i rachunkowe

Katarzyna Trzpioła
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 978832695556
Książka Zamknięcie roku 2017 obowiązki podatkowe i rachunkowe. Kompleksowo omawia zagadnienia związane z firmowym końcem roku. To przewodnik, który krok po kroku wskaże, jak postępować z ewidencjami, księgami i dokumentami. Wszystko o ...

Cena w prawoo.pl:
0.00 zł
0 zł


Zamknięcie roku 2017 w jednostkach sektora publicznego

Izabela Świderek
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326969072
Przed ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych jednostki sektora finansów publicznych muszą wykonać szereg czynności przygotowawczych związanych z zakończeniem roku obrachunkowego. W tym celu muszą m.in. ustalić termin wpływu dokume ...

Cena w prawoo.pl:
110.10 zł
147 zł


Zamknięcie roku 2017 obowiązki podatkowe i rachunkowe

Katarzyna Trzpioła
Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego
Wydanie 1/2017 | Isbn 9788326969201
Zamknięcie roku 2017 kompleksowo omawia zagadnienia związane z firmowym końcem roku. To przewodnik, który krok po kroku wskaże, jak postępować z ewidencjami, księgami i dokumentami. Wszystko omówione na praktycznych przykładach. Z ksi ...

Cena w prawoo.pl:
78.39 zł
99 zł